Kontakta oss för full information om kurserna
TCM-
Terapeut utbilning             
Equine /Häst &
Human / Människa

          
Anatomi / Fysiologi grundkurs  
Equine / Häst &
Human / Människa


Magnet-terapi Kurs  Påbyggnad för Massörer, Akupunktörer & TCM-Terapeuter

Välmående hästkurs "Hemmabruk"

Välmående Massage Massagekurs för hemmabruk

De 5 elementen TCM

TCM-Terapeututbildning
Under ca 3 terminer får du i utbilning en lära dig grunderna i TCM, och lära dig att jobba med många olika tekniker, inte enbart nålar.
Vi jobbar med massage, akupressur, magneter, koppa, moxa, örter,  infrarött ljus, laser  mm.
Men självklart använder vi även  traditionella engångsnålar.
Utbildningen till TCM-terapeut är ingen akupunktörsutbildning. (TCM Akupunkturutbildning är 3 års.)
För att bli godkänd i denna utbildning och av förbundet, så krävs det att man har grundutbildning i anatomi och fysiologi dvs basmedicinsk utbildning.
Vi erbjuder även Basmedicinsk utbildning med koppling till TCM-Terapeut utbildningen.
Det finns många olika läror om akupunkturen, och om hur behandling av meridiansystemen ska utövas. Vi kommer att i denna utbildning utgå ifrån TCM, som står för Traditional  Chinese  Medicine
Meridiansystemet och dess punkter är en uråldrig läkekonst som härstammar från Kina.
Kinesisk medicin är en av världens mest omfattande läkekonster.
Den har utvecklats oavbrutet under 4000 år där varje generation läkare bidragit med kunskap till den enorma visdomsbanken som samlas i dagens TCM.
Den fundamentala skillnaden mellan kinesisk och västerländsk medicin är:
Västerländsk medicin bygger på att identifiera och angripa en sjukdom/patogen för att sedan eliminera den
Kinesisk medicin: Analyserar förändring av kroppen. Förändringen framkallar obalans i kroppen som indikeras genom signaler. Karaktärer av olika signaler kallas för symptom, och för att bota symptomen måste balansen i kroppen återskapas.
TCM är ett system med många principer och begrepp. Viktigaste av alla begrepp är helhetssyn, vilket betyder, att hänsyn tas till hela människan: kropp och psyke, individen med sin omgivande miljö och hälsohistorik påverkar en människas tillstånd och hälsa.
Vi kommer gå igenom läran om ”Lagen om motsatsernas enhet”.
Dvs Läran om Yin och Yang. Förstå funktionen med att tänka Yin och Yang.
Lära oss att omvandla och använda det vid problemsökning i behandling.
De 5 Elementen
När man jobbar med meridiansystemet, så jobbar man med ett energiflöde som kallas Qi.
Vi lär oss om de olika formerna Qi som finns, och lär oss konsten att kunna känna Qi.
Kroppen består av 14st Meridianer (
energikanaler) ,och de sträcker sig runt om hela kroppen.
På dessa meridianer finns det 361 punkter, sk akupunkturpunkter.
(
361 orginalpunkter, men egentligen är det fler. Vilket vi kommer gå igenom)
Vad kan man behandla ?
Egentligen för allt.
Bland annat användas TCM-behandling vid Smärtbehandling ex problem i rygg, muskler, senor, leder, ligament, matsmältning, utsöndring, cirkulation, fertilitets problem och även vid beteendestörningar, ja faktiskt till de flesta problemen.
I behandlingarna strävar man efter att få balans i energiflödet, så kroppen kan självläka inifrån.
Som TCM-terapeut får du lära dej flera sätt att jobba på meridiansystemet och dess punkter.                                                    Välkommen till en spännande 
            och nytänkande utbildning.

    Monika Ståhl
Utbildningsansvarig